TE serviceFormularz serwisu

TE service

Formularz serwisu Sterowniki Dokumenty Deklaracje zgodności

Formularz serwisu

Przed kontaktem do naszego supportu prośimy sprawdzić, czy zainstalowany są najnowsze sterowniki.
Proszę dokładnie wypełnić nasz formularz supportu, aby pytanie mogło być natychmiast opracowane. Pomoc jest wyłącznie możliwa z dokładnzm opisem błędu. Kiedy i jak błąd następuje? Czy była zmieniona konfiguracja hardware?

TE formular_deutsch_englisch

Numer artykułu
TE produktname
Oprogramowanie
TE chipsatz
TE seriennummer
TE fehlerbeschreibung
Komentarz
TE kaufdatum
TE kaufort
TE firma
TE name
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Kraj
Telefon
Email

Fields marked with * are mandatory.

TE seitenanfang